ОХОРОНА ПРАЦІ У ДП « СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛГ»
26.09.2019 16:25 - давність новини 246 дн.

Робота в лісовій галузі є дуже відповідальною, не важливо ліс це, чи цех переробки, робота не є простою. Тому питанням організації безпечних умов  праці ДП «Старокостянтинівське ЛГ» приділяється значна увага.
Відповідно до розділу «Охорона праці», колективного договору  підприємства, щорічно розробляються та затверджуються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аваріям і пожежам.
Перш за все,  з початку 2019 року було проведено  навчання  та  атестацію  всіх керівників структурних підрозділів, інженерно-технічні робітники та працівників  з охорони праці, адже висока кваліфікація працівників, знання правил охорони праці – основна запорука та гарантія безпечного і  якісного виконання робіт.
Так, станом на 01.09.2019 року, витрати на охорону праці склали 147355 грн. З них на на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм на суму 96166 грн, на проведення медичних оглядів працівників 12022 грн, на придбання медикаментів було витрачено 15257 грн.
Витрати на проведення цільового навчання з охорони праці працівника організацію семінарів та оглядів-конкурсів із цих питань та інші витрати.становлять 23910 грн.
Керівництвом лісгоспу проводиться значна робота по забезпеченню здорових і безпечних умов праці працюючих.
Разом із тим, на підприємстві щомісячно проводяться наради по профілактиці виробничого травматизму, покращення стану охорони праці, культури виробництва та належного дотримання виробничої та трудової дисципліни.
Службою охорони праці щомісячно проводяться перевірки стану охорони праці в структурних підпрозділах підприємства, та в обов’язковому орядку здійснюються перевірки та засідання  комісії адміністративно-громадського контролю 3-го рівня за станом охорони праці.
 
      Значна кількість нещасних випадків  на виробницті трапляється саме в лісовій галузі.
Аналізуючи нещасні випадки, що сталися по Україні в галузі, можна виділити  основні  виробничі чинники, що призводять до професійних ризиків по видам робіт:
-лісосічні роботи (звалювання дерев, обрізування гілок, трелювання та навантаження деревини);
-транспортні роботи (перевезення деревних хлистів);
-нижньоскладські роботи (розвантаження і штабелювання деревини);
-деревообробні роботи (розпилювання круглого лісу на пиломатеріали);
-ремонтні роботи (металообробні, слюсарно-ковальські, заточувальні, зварювальні, шино-монтажні);
-несправне обладнання та відсутність захисних і блокувальних пристроїв;
-відсутність спецодягу та засобів індивідуального захисту;
-низька трудова дисципліна (робота в нетверезому стані, одночасне виконання сторонніх робіт);
-низький професійний добір, використання працівників не за фахом.
Тому відповідальним керівникам структурних підрозділів та працівникам необхідно:
-дотримуватись вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення лісосічних та інших робіт;
-слідкувати за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни.
-не допускати до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, хворобливому або стомленому стані.
-забезпечити відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, миючих та знешкоджуючих засобів для працівників.
Перевірка відповідності машин та обладнання вимогам правил з охорони праці, пожежної безпеки, дорожнього руху та електробезпеки повинна відбуватися систематично.
Доведення до усіх працівників вимоги ст.14 ЗУ «Про охорону праці», згідно з якою працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт  під час перебування на території підприємства, а також знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту є одним із основних завдань перед керівниками та відповідальними особами за стан охорони праці на виробництві.
Прес-служба ДП “Старокостянтинівський лісгосп”

Коментарів (0)

Коментарі відсутні

Написати новий коментар (всі поля обов`язкові):


(I can not read the code)