ОСНОВНІ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Основні показники
виробничої діяльності ДП "Старокостянтинівський лісгосп"


№п.п Показники Один.
вим
2018 рік 9 міс. 2019 року
1 Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах
без ПДВ, всього
тис.грн 85450,0 60130,0
2 в тому числі на експорт тис.грн 7134,0 3534,0
3 в тому числі на внутрішній ринок тис.грн 78316,0 56596,0
4 Питома вага експорту в загальній реалізації % 8,3 5,9
5 Із загального обсягу реалізов. продукції переробки тис.грн. 8705,9 8414,9
6 в тому числі: на експорт тис.грн. 5898,6 3534,0
7 Заготовлено деревини,всього куб.м 65709 44484
8 в тому числі від рубок догляду куб.м 35055 20679
9 в тому числі від рубок головного користування куб.м 30654 23805
10 Обсяг товарної продукції в діючих цінах,всього тис.грн 96421,8 64539,5
11 в тому числі: лісове господарство тис.грн 81912,5 55995,8
12 в тому числі: промисловість тис.грн 11614,5 8213,4
13 Реалізація продукції на 1 працюючого
в еквіваленті повної зайнятості
грн 401174 290483
14 в тому числі на експорт грн 33493 17072
15 в тому числі на внутрішній ринок грн 367681 273411
16 Реалізація продукції на 1 штатного
працівника
грн 384910 278380
17 в тому числі на експорт грн 32135 16361
18 в тому числі на внутрішній ринок грн 352775 262019
19 Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості чол. 213 207
20 в тому числі: лісове господарство чол. 195 189
21 в тому числі: промисловість чол. 18 18
22 Середньооблікова кількість
штатних працівників
чол. 222 216
23 в тому числі: лісове господарство чол. 205 197
24 в тому числі: промисловість чол. 17 19
25 Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн 44839,1 33716,8
26 в тому числі: лісове господарство тис.грн 42183,0 31435,9
27 в тому числі: промисловість тис.грн 2656,1 2280,9
28 Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн 44605,8 33554,8
29 в тому числі: лісове господарство тис.грн 41949,7 31273,9
30 в тому числі: промисловість тис.грн 2656,1 2280,9
31 Середньомісячна опалата праці 1 працівника
в еквіваленті повної зайнятості
грн 17542,7 18098,1
32 в тому числі: лісове господарство грн 18026,9 18480,8
33 в тому числі: промисловість грн 12296,8 14079,6
34 Середньомісячна оплата праці
штатних працівників
грн 16743,9 17260,7
35 в тому числі: лісове господарство грн 17052,7 17639,0
36 в тому числі: промисловість грн 13020,1 13338,8
37 Вартість 1 куб.м знеособленої деревини грн 1240,53 1258,79
38 Собівартість 1 куб.м знеособленої деревини грн 1143,53 1186,50
39 Рентабельність лісозаготівель % 8,5 6,1
40 Середня реалізаційна ціна 1 куб.м деревини грн 1278,52 1265,50
41 Рентабельність продукції переробки % 4,5 3,8
42 Реалізовано деревини в круглому вигляді куб.м 59619 40557
43 Вартість реалізованої деревини тис.грн 76224,0 51325,0
44 Реалізація продукції від операційної діяльності тис.грн 86282,0 60524,0
45 Витрати операційної діяльності тис.грн 83739,0 58772,0
46 Фінансовий результат від операційної діяльності тис.грн 2543,0 1752,0
47 Рентабельність операційної діяльності % 3,0 3,0
48 Податок на прибуток тис.грн 646,0 430,0
49 Фінансовий результат після оподаткування тис.грн 1897,0 1322,0
Станом на :
01/01/2019 01/10/2019
50 Залишки лісопродукції на верхніх складах куб.м 1184 296
51 Недоїмка до Пенсійного фонду тис.грн - -
52 Недоїмка до бюджету тис.грн - -
53 Внесено до державних цільових фондів тис.грн 9649,0 7247,0
54 Внесено до бюджету тис.грн 26666,0 20148,0


Головний економіст Л.Д.Мусат