Ліси ДП "Старокостянтинівський лісгосп" виконують переважно захисні, екологічні й рекреаційні функції, і мають обмежене експлуатаційне значення. Користування лісами підприємства характеризується як невиснажливе. При середньому річному прирості деревини на 1 га покритих лісом земель, який складає 4 м куб., середній розмір лісокористування на цій площі становить 1,8 м куб. деревини, тобто близько 67% річного приросту. Внаслідок погіршення екологічної ситуації збільшується площа суцільних санітарних та санітарно-вибіркових рубок. Загалом же лісосічний фонд лісгоспу протягом останніх десятиліть і нині використовується рівномірно, раціонально й ефективно.
     Заготівля деревини на підприємстві залишається одним з головних видів лісокористування.  Щорічна площа суцільних зрубів стиглого лісу  становить близько  га. Лісозаготівля ведеться із запровадженням природо-зберігаючих технологій, з урахуванням сучасних вимог ресурсозбереження. Структурні підрозділи, які займаються заготівлею і переробкою деревини, мають достатню матеріально-технічну базу. Функціонує 1 цех переробки деревини,нижній склад, ремонтно-механічна майстерня.
     Автотракторний парк підприємства укомплектовано необхідною технікою – великовантажними автомобілями, тракторами, спеціалізованим транспортом (лісовозами ЛТ-25, автомобліями з гідроманіпуляторами).
     Впровадження сучасних машин і механізмів, застосування передових технологій сприяють значному покращенню виробничих умов.Для полегшення та підвищення якості виконання лісосічних робіт використовуються сучасні бензопили виробництва компанії STIHL. Технічне переозброєння й оновлення основних фондів на підприємстві здійснюється за рахунок власних коштів.
    
    Технологія та порядок виконання лісосічних робіт 
на ДП «Старокостянтинівський лісгосп»
    1. Підготовчі роботи
На кожну лісосіку, яка підлягає рубці, лісничим відповідного лісництва розробляється карта технологічного процесу розробки лісосіки в 3-х примірниках, яка погоджується та затверджується у відповідності до Положення «Про порядок розроблення, погодження, затвердження, ознайомлення та зберігання карт технологічного процесу на підприємстві.
     Для проведення підготовчих робіт керівнику лісозаготівельної бригади (керівнику робіт) видається 1 примірних техкарти. З її вимогами керівник робіт ознайомлює кожного члена бригади під підпис. До початку проведення лісозаготівельних робіт майстер проводить позаплановий інструктаж з членами бригади із записом в журналі інструктажів.
     Підготовчі роботи включають 
1) визначення меж лісосіки на місцевості;
2) визначення меж 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території;
3)  встановлення заборонних знаків в межах 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки;
4) Приземлення небезпечних дерев:
на лісосіці, поза зонами безпеки;
у зонах безпеки шириною не менше 50м навколо лісосіки;
вздовж лісових доріг, під’їзних та трелювальних шляхів;
у радіусі не менше 50м від передбачених місць розташування:
побутового приміщення;
проміжних навантажувальних майданчиків;
стоянки техніки;
складу ПММ.
5) розмітку лісосіки на пасіки;
6) визначення пасічних волоків.
     Після проведення підготовчих робіт лісничий разом з керівником робіт проводить перевірку повноти їх виконання та робить відмітку в акті готовності лісосіки до розроблення. Після того акт готовності лісосіки затверджується головним лісничим (для рубок проміжного користування) або головним інженером (для рубок головного користування), а перший примірник затвердженої карти передається керівнику робіт  і знаходиться на лісосіці до завершення її розробки. 
     2. Звалювання дерев
Розробка лісосіки розпочинається з приземлення дерев 2-го ярусу. Звалювання дерев проводить вальник лісу (лісоруб 6-го розряду) з помічником вальника (лісоруб 4-5-го розряду), які забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, ЗІЗ, мотоінструментом та допоміжними засобами (валочною вилкою, сокирою, клинами). Для звалювання дерев використовують  бензопили фірм STIHL. 

     3. Очищення дерев від гілля та сучків
Проводиться помічником вальника, який виконує роль лісоруба 3-го розряду та проводить очистку дерева від гілля та сучків за допомогою бензопили, або  сокирою.
Очистка дерев від сучків та гілля проводиться після припинення звалювання дерев.
     4. Розкряжування деревини
Розкряжування деревини на сортименти проводить вальник лісу або помічник вальника лісу, який має 5-й розряд.
     5. Трелювання деревини
Трелювання деревини на лісосіках проводиться колісними тракторами, які обладнані гідрозахватами. З дозволу вальника лісу тракторист заїжджає в небезпечну зону проведення робіт, гідрозахватом зачіплює сортимент та трелює його на підготовлену проміжну навантажувальну площадку, де проводить її штабелювання.
     Починаючи з 2013 року на ДП "Старокостянтинівський лісгосп" запроваджена та функціонує на належному рівні система електронного обліку деревини. Завданням електронного обліку – є спрощення  і автоматизація обліку деревини за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. Маркування усієї деревини на підприємстві проводиться в суворій відповідності до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Держлісагентства України. 
     Електронний облік заготовленої деревини на підприємстві деревини відбувається наступним чином: майстер лісу на лісосіці проводить маркування лсопродукції з прикріпленням на неї спецільних бирок. потім за допомогою спеціального програмного забезпечення ЕОД, яке встановлено на смартфоні або КПК проводить приймання лісопродукції від бригади, яка її заготовила. Після здійснення майстром лісу обміну даних до центрального рівня системи ЕОД надходить в електронному вигляді інформація про операції здійснені з лісопродукцією, яка в подальшому обробляється та використовується для аналізу та контролю.
     Процес електронного обліку деревини цілковито ґрунтується на електронному документообігу. Його основу складає програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати етапи руху деревини, де вся облікова інформація передається в електронному вигляді. Важливим результатом роботи системи є значне скорочення паперового документообігу та різних видів звітності між виробничими підрозділами підприємства, а також зменшення тіньового обігу незаконно добутої деревини, а також проведення імпорту даних про рух лісопродукції до програми  "1С Бухгалтерія" підприємства.