ОСНОВНІ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Основні показники
виробничої діяльності ДП "Старокостянтинівський лісгосп" 
№п.п Показники Один.
вим
2017 рік 9 міс. 2018 року
1 Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах
без ПДВ, всього
тис.грн 64676,0 65776,0
2 в тому числі                         на експорт тис.грн 3469,4 6229,2
3 в тому числі                         на внутрішній ринок тис.грн 61206,6 59546,8
4 Питома вага експорту в загальній реалізації % 5,4 9,5
5 Із загального обсягу реалізов. продукції переробки тис.грн. 5057,8 6979,1
6 в тому числі:         на експорт тис.грн. 3469,4 4994,0
7 Заготовлено деревини,всього куб.м 54194 47693
8 в тому числі від рубок догляду   куб.м 22122 21875
9 в тому числі від рубок головного користування   куб.м 32072 25818
10 Обсяг товарної продукції в діючих цінах,всього тис.грн 66886,4 71387,1
11 в тому числі: лісове господарство тис.грн 61035,2 62583,7
12 в тому числі: промисловість тис.грн 5823,5 8714,5
13 Реалізація продукції на 1 працюючого
в еквіваленті повної зайнятості
грн 312444 305935
14 в тому числі                         на експорт грн 16760 28973
15 в тому числі                         на внутрішній ринок грн 295684 276962
16 Реалізація продукції на 1 штатного
працівника
грн 303643 293643
17 в тому числі                         на експорт грн 16288 27809
18 в тому числі                         на внутрішній ринок грн 287355 265834
19 Середньооблікова кількість усіх працівників  в еквіваленті повної зайнятості  чол. 207 215
20 в тому числі: лісове господарство чол. 191 199
21 в тому числі: промисловість чол. 16 16
22 Середньооблікова кількість
штатних працівників
чол. 213 224
23 в тому числі: лісове господарство чол. 197 207
24 в тому числі: промисловість чол. 16 17
25 Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн 36415,7 34661,1
26 в тому числі: лісове господарство тис.грн 34295,0 32608,6
27 в тому числі: промисловість тис.грн 2120,7 2052,5
28 Фонд оплати праці штатних працівників тис.грн 35392,9 34440,2
29 в тому числі: лісове господарство тис.грн 33272,2 32387,7
30 в тому числі: промисловість тис.грн 2120,7 2052,5
31 Середньомісячна опалата праці 1 працівника
в еквіваленті повної зайнятості
грн 14660,1 17912,7
32 в тому числі: лісове господарство грн 14962,9 18206,9
33 в тому числі: промисловість грн 11045,3 14253,5
34 Середньомісячна оплата праці
штатних працівників
грн 13847,0 17083,4
35 в тому числі: лісове господарство грн 14074,5 17384,7
36 в тому числі: промисловість грн 11045,3 13415,0
37 Вартість 1 куб.м знеособленої деревини грн 1154,18 1306,55
38 Собівартість 1 куб.м знеособленої деревини грн 1084,48 1214,17
39 Рентабельність лісозаготівель % 6,4 7,6
40 Середня реалізаційна ціна 1 куб.м деревини грн 1155,97 1315,79
41 Рентабельність продукції переробки % 3,9 4,2
42 Реалізовано деревини в круглому вигляді куб.м 51104 44413
43 Вартість реалізованої деревини тис.грн 59074,8 58438,0
44 Реалізація продукції від операційної діяльності тис.грн 66372,0 66432,0
45 Витрати операційної діяльності тис.грн 64065,0 64714,0
46 Фінансовий результат від операційної діяльності тис.грн 2307,0 1718,0
47 Рентабельність операційної діяльності  % 3,6 2,7
48 Податок на прибуток тис.грн 477,0 430,0
49 Фінансовий результат після оподаткування тис.грн 1830,0 1288,0
                                            Станом на :   01.01.2018 01.10.2018
50 Залишки лісопродукції на верхніх складах куб.м 1529 559
51 Недоїмка до Пенсійного фонду тис.грн - -
52 Недоїмка до бюджету тис.грн - -
53 Внесено до державних цільових фондів тис.грн 7642,0 7590,0
54 Внесено до бюджету тис.грн 20175,0 20663,0
Головний економіст                                     Л.Д.Мусат