Моніторинг лісів

Для сталого управління лісами в умовах, коли антропогенні зміни навколишнього природного середовища сягли значних масштабів стало необхідним регулярно, об’єктивно і своєчасно отримувати інформацію щодо динаміки стану лісових об’єктів та прогнозу розвитку змін у лісовому середовищі. Саме проведення моніторингу лісів надає відповідну інформацію.
Національним законодавством та постановами Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. № 391) в Україні передбачено створення державної системи моніторингу довкілля, в тому числі і в системі лісового господарства України.
Моніторинг лісів - це система регулярних спостережень, оцінки та аналізу інформації про стан лісів та прогнозування його змін з метою забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень щодо сталого управління лісами. Моніторинг є складовою частиною системи інформаційної підтримки управління лісами.
Основні завдання моніторингу лісів:
довгострокові систематичні спостереження за станом лісових екосистем України для одержання повної, об’єктивної та своєчасної інформації щодо його поточних змін;
виявлення та оцінка факторів (природних і антропогенних), які впливають на стан лісів, оцінка масштабів погіршення стану лісів, з’ясування причин і механізмів зміни стану лісів, визначення закономірностей їх сталого функціонування і прогнозування їх динаміки;
нформаційно-аналітична підтримка рішень щодо управління лісами.
Функціонування моніторингу має забезпечити:
підвищення оперативності отримання і якості первинних даних про екологічний стан лісів;
зростання рівня адекватності між реальним екологічним станом лісів та його інформаційною моделлю;
підвищення рівня обґрунтування прийняття рішень з управління лісами;
покращення якості інформаційного забезпечення споживачів лісоекологічної інформації шляхом застосування сучасних комп’ютерних та інформації технологій.
У центрі уваги моніторингу лісової рослинності перебуває стан крони дерев, який слугує індикатором, що характеризує загальний станокремого дерева або деревостану. Серед показників стану крони, які визначаються при моніторингу лісів, найбільш важливим є дефоліація — яка свідчить про загальну нестачу листя у кроні дерева. Дефоліація є узагальнюючим показникомстану дерев і характеризує ступінь їх пошкодження від інтегрального впливу ріноманітних чинників.
Дефоліація є загально європейським показником (індикатором) сталого лісового управління, що показує стан і життєдіяльність лісових екосистем.
Моніторинг, це багаторівнева система спостережень. Є два рівні моніторингу: I (екстенсивний) та II (інтенсивний). Призначення моніторингу І рівня (екстенсивного) - отримувати інформацію про часову та просторову динаміку стану лісів і визначити території, на яких відбуваються суттєві зміни стану лісів. Для цього на рівномірній мережі ділянок моніторингу з відомим рівнем достовірності визначаються індикатори стану лісів і документуються їх зміни для визначення ступеню їх відхилень від норми. Призначення інтенсивного моніторингу - вивчення закономірностей динаміки стану лісів та виявлення головних факторів, які визначають стан лісів (оцінка причинно-наслідкових взаємозв'язків).
Відповідно до вищезгаданої постанови на території ДП „Старокостянтинівське лісове господарство” у 2003 році спільно із Київською лісовпорядною експедицією було закладено чотири моніторингові точки. Роботи виконувались згідно методичних рекомендацій.
Методичні рекомендації підготували завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА к.с.-г.н. І.Ф.Букша та науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів М.В.Банік. Цінні зауваження та пропозиції при підготовці рекомендацій зробили наукові співробітники: Р.Є. Щербакова, В.І. Фомін, Т.Ф. Стельмахова, О.Б. Бородавка, К.О. Тарін, Ю.С. Шпарик, І.С. Щербак, інженер лабораторії моніторингу і сертифікації лісів А.П.Касьяненко та начальник виробничо-технологічного відділу „Укрдержліспроект“ М.М. Рековець. Рекомендації затверджені Вченою Радою УкрНДІЛГА (протокол № 4 від 10 травня 2000 року).
 


Місце знаходження ділянок моніторингових площадок

на території Державного лісового фонду

ДП”Старокостянтинівське лісове господарство”

 

 
 

точки моніто-рингу

Лісогосподарське підприємство

Лісництво

кв.

вид.

Дата закладки

584 104.01

ДП „Старокостянтинівське лісове господарство

Антонінське

26

12

19.08.03р

584 034.01

- * -

- * -

55

10

- * -

569 521.01

- * -

Грицівське

81

20

- * -

589 713.01

- * -

Красилівське

3

28

- * -

569 616.01

- * -

Сковородецьке

5

9

- * -

569 615.01

- * -

- * -

37

22

- * -