Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства

НАКАЗ
20.12.2011 року м. Хмельницький №83

Про інформування щодо притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення та проведені заходи їх запобіганню
Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та з врахуванням вимог наказу Держлісагентства України від 07.06.2011 року №249 “Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію”, наказу Держлісагентства України від 20.11.2011 року №783
“Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції” і з метою своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення, отримання доступної та достовірної інформації з цього питання:
Наказую:
1. Затвердити план заходів щодо запобігання і протидії корупції в апараті управління на 2012-2013 роки.
2. Першому заступнику начальника управління, заступникам начальника управління, начальникам відділів, завідувачам секторами, головному спеціалісту – контролеру ревізору, директорам лісгоспів у межах своїх повноважень.
2.1. провести відповідні заходи, спрямовані на виявлення обставин, що містять передумови до можливих порушень спеціальних обмежень передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
2.2. вжити заходів щодо їх припинення, забезпечити моніторинг усних та письмових звернень за фактами оскаржень незаконних дій службових осіб, актів прокурорського реагування та інших листів правоохоронних органів про усунення недоліків які містять ознаки будь – яких порушень у сфері службової діяльності, наявності конфлікту інтересів.
2.3. Проаналізувати стан роботи з виконання завдань передбачених планом заходів щодо запобігання корупційних діянь як в апараті управління так і в лісгоспах.
3.Визначити відповідальними з організації і веденням роботи, пов’язаної з підготовкою та оприлюдненням звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції першого заступника начальника управління Хоптинця Володимира Михайловича та завідувача сектором кадрів та юридичного забезпечення Втерковського Ярослава Юрійовича.
Забезпечити не пізніше 15 січня подання річного звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції та до 15 лютого оприлюднити на своєму сайті звітну інформацію.
4.1 про кількість осіб, щодо яких винесено постанови про притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері службової та професійної діяльності.
4.2 про кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів.
4.3 про кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень.
4.4 про розмір завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування.
5 Директорам лісгоспів:
5.1 За виявленими фактами щодо випадків вчинених правопорушень посадовими особами лісгоспу інформувати управління та правоохоронні органи.
5.2 Визначити посадову особу на яку покласти обов’язки з організації і ведення роботи щодо збору, аналізу, інформування управління та подання звітності щодо корупційних правопорушень.
6. Наказ довести до відома відповідальних осіб управління та директорів лісгоспів.
7. Визнати таким, що втратив чинність наказ №21 від 07.04.2010 року “Про затвердження заходів протидії корупції і контролю за додержанням держслужбовцями антикорупційного законодавства”.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника начальника управління Хоптинця В.М.


Начальник управління В.М. Лісовий
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №83 від 20.12.2012 року

План заходів щодо запобігання та протидії корупції в Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства на 2012 – 2013 роки.
1. Аналізувати стан роботи з кадрами, виходячи з принципу посилення вимогливості та підвищення особистої відповідальності кожного державного службовця, посадової особи та керівників усіх рівнів за виконання державних завдань у справі зміцнення порядку, суворого додержання законності на всіх ділянках роботи.
2. Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурентного відбору, їх об’єктивну атестацію, періодичну ротацію.
Формувати дієвий кадровий резерв на керівні посади з висококваліфікованих, чесних та добросовісних працівників галузі. Забезпечити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави.
3. Проаналізувати рівень професійної підготовки (перепідготовки) кадрів, проведення співбесід з державним службовцем, його керівником з певного кола питань. Залучати керівників та спеціалістів управління та підвідомчих підприємств для участі в семінарах, професійних навчаннях з питань запобігання та протидії корупції.
4. Запровадити періодичний розгляд на засіданнях колегії, службових нарадах питань виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них. Стан виконання наказів Держлісагентства України №249 від 07.06.2011 року “Щодо інформації про відкриття кримінальних справ та корупцію” та №783 від 30.11.2011року “Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції”.
5. Визначати коло посадових осіб та громадян, з якими державний службовець з корисливих спонукань контактує в процесі роботи встановлення осіб, з якими такі контакти здійснюються систематично.
6. Здійснювати контроль за додержанням вимог щодо обмежень передбачених ст.ст 6-10 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.
7. Здійснювати моніторинг конкретних управлінських процедур, прийняття рішень, у зв’язку з якими найчастіше здійснюються корупційні правопорушення, поведінки посадових осіб, які відіграють певну роль у прийнятті таких рішень.
8. Узагальнити практику реагування на корупційні діяння та пов’язані з ними правопорушення, скоєні посадовими особами. Щоквартально проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, додержання порядку притягнення до відповідальності керівників різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та невжиття заходів щодо запобігання подібним вчинкам. Спрямовувати цю практику на посилення гостроти реагування аж до звільнення винних осіб із займаних посад та передачі матеріалів до правоохоронних органів.
9. Вдосконалювати практику конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад, аналізувати причини упущень та інших недоліків при їх проведенні. Вживати заходів по недопущенню конфлікту інтересів під час конкурсного відбору на посади в управлінні.
10. Відповідно до статті 13 Закону України “Про державну службу”, ст. 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” забезпечити організаційні заходи щодо подання державними службовцями відомостей про доходи.
11. На виконання постанови КМ України від 20 жовтня 2011 р. N 1094 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції” та наказу Держлісагентства України № 783 від 30.11.2011року “Про порядок підготовки та оприлюднення результатів проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції” у встановлені терміни подавати інформацію з вказаних в наказі питань.
12. Налагодити та активізувати співпрацю з правоохоронними та контролюючими органами у сфері боротьби з корупцією.
13. Проводити наради (семінари) з проблемних питань щодо посилення профілактики економічних правопорушень та корупційних проявів з участю працівників правоохоронних органів.
14. Здійснити в межах повноважень, передбачених законодавством, заходи, спрямовані на запобігання економічних правопорушень, нецільового використання матеріальних цінностей, недостач, розкрадань грошових коштів та перекрученню бухгалтерського обліку.
15. Здійснювати систематичний аналіз функціонування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та на його основі розробити практичні рекомендації, професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців, інформаційні та інструктивні матеріали, спрямовані на подальше вдосконалення роботи з кадрами.
16. Постійно проводити перевірки діяльності державного службовця, оцінку законності та обґрунтованості його дій.
17. Здійснювати постійний контроль за керівним складом підвідомчих підприємств, державної лісової охорони з питань запобігання і протидії корупції та вживати заходів щодо їх недопущенню.